Certifierad Husethandledare

Det är stor skillnad mellan en grupp medarbetare och en trivsam och produktiv arbetsgrupp. 

Lär dig bygga en framgångsrik grupp. Huset är en praktisk lösningsfokuserad grupputvecklingsmodell. Den tar fasta på modern forskning och de områden en grupp måste hantera för att fungera optimalt. Huset hjälper Dig och gruppmedlemmarna att skapa en tydlig struktur och en systematik i det arbetet. Resultatet är en trivsam och produktiv grupp.

Innehåll

Kursen bygger på boken Huset – Grupputveckling i praktiken. Fokus ligger på att träna dig i rollen som handledare. Samtidigt lär du dig förstå och bemästra Husets olika byggblock och övningar. Grundtanken är att du ska bli helt trygg i rollen som Husethandledare och kunna hjälpa vilken grupp som helst att växa och utvecklas.

Huset – en bakgrund
 • Vad säger forskningen om grupputveckling?
 • Nio byggblock som bygger upp en grupp.
 • Struktur eller process?
 • Gruppens inre och yttre arbete.
Rollen som Husethandledare
 • Dina styrkor och svagheter i rollen som Husethandledare.
 • Skillnaden mellan att vara chef och Husethandledare.
 • Hur kan du påverka grupper?
 • Hur kan du påverka individer?
 • Hur skapar du en dialog?
 • Hur hanterar du motstånd?
 • Att tänka på kring mötesrummet.
 • Att göra effektiva körscheman.
Övningar och verktyg
 • Byggblockens övningar.
 • Att tänka på kring övningar.
 • Att veta vad som är rätt övning?
 • Vad gör jag när övningarna är slut?
 • Att konstruera och använda transformerande frågor.

Under kursen varvas teori med träning. Tempot är högt och kräver vilja att delta, mentalt och fysiskt. Huvudfokus ligger på att träna, reflektera högt, ge och ta feedback. Pedagogiken är upplevelsebaserad inlärning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till för dig som vill lära dig ett strukturerat och systematiskt sätt att utveckla grupper på. Du kan vara chef eller gruppledare som bestämt dig för att utveckla din grupp. Eller så arbetar du på HR och vill lära dig mer om Huset som ett verktyg för att stötta chefer och grupper i din organisation.

Kurslängd

Tre dagar.
Kursmaterial ingår

Gruppstorlek

Max 12 deltagare

Förkunskaper

Inga

Jag vill gärna blir kontaktad

Handledare
Sending