Föreläsningar

Huset – Hållbar grupputveckling


Innehåll

Vad är hemligheten bakom välfungerande grupper? Vilket är det bästa sättet att utveckla en grupp på? Och vad är skillnaden mellan att bygga flottar och stänga in sig i ett konferensrum? Föreläsningen tar sin utgångspunkt i forskningen kring grupper varvat med praktisk erfarenhet och sunt förnuft. När föreläsningen är över har åhöraren följande insikter:

 • Vad är en grupp?
 • Varför utveckla grupper?
 • Teorier kring grupper.
 • Olika arbetssätt för att utveckla grupper.</li>
 • Kopplingen mellan gruppens utveckling och medarbetarskap?
 • Skillnaden mellan gruppens interna och externa arbete.
 • För och nackdelar med Huset som grupputvecklingsmodell

Föreläsningen är interaktiv. Teori blandas med övningar. Och trots att innehållet är seriöst är aldrig skrattet långt borta.

Föreläsare är Christer Ackerman
Medarbetarskap – Från ord till handling


Innehåll

Vad är hemligheten bakom engagerade medarbetare? Varför tar en del ansvar och andra inte? Är det våra gener som styr? Och vems är ansvaret för att utveckla ett mer aktivt medarbetarskap? Föreläsningen sätter strålkastaren på medarbetarna. Men också på vad chefen kan göra. Medarbetarskap är något som alltid existerar, oavsett om det är bra eller dåligt. På samma sätt som medborgarskap definieras av att man är medborgare, men inte nödvändigtvis en bra medborgare. När föreläsningen är över har åhöraren följande insikter:

 • Vad är medarbetarskap? Forskning och praktik.
 • Vem har ansvaret för att utveckla medarbetarskap?
 • Vad är ansvar?
 • Hinder och möjligheter kring medarbetarskap.
 • Hur påverkar individen och arbetsgruppen varandra?
 • Dialogens betydelse för att utveckla medarbetarskap.
 • Var börjar jag som chef eller medarbetare?

Föreläsningen är interaktiv. Teori blandas med övningar. Och trots att innehållet är seriöst är aldrig skrattet långt borta.

Föreläsare är Christer Ackerman

Jag vill gärna blir kontaktad

Forelasningar
Sending