Historien om Huset

Christer Ackerman, som skapat Huset.

Christer Ackerman, som skapat Huset.

KANSKE ALLT BÖRJADE med en känsla av att vara lurad? Ögonblicket på grupputvecklingskursen för tjugofem år sedan då handledarna gav oss facit – efter att först ha låtit oss irra runt i gruppdynamikens djungel en lång stund. Eller var det när jag som handledare började ge gruppen mer struktur och konstaterade att allt gick mycket snabbare? Eller när jag insåg att grupputveckling inte är någon »rocket science«?

NÅGONSTANS BÖRJADE DET– tanken om en grupputvecklingsmodell för chefer och andra som inte är experter på grupputveckling. Metaforen blev ett hus. Bygger man inte rätt från början uppstår sprickor i väggarna, fönster kärvar och taket kan börja luta snett. Huset kan till och med rasa ihop. På samma sätt är det med grupper, likt ett hus kan det bli ett fuskbygge som knakar i fogarna. Därför behöver byggmästaren en ritning där arkitekten har tagit hänsyn till balansen mellan funktion, bekvämlighet, hållbarhet och skönhet. Chefen behöver en karta, byggklossar och övningar. Det blev grupputvecklingsmodellen Huset® – tre dimensioner och nio byggblock som likt ett självspelande piano ska samverka mot ett gemensamt mål: en trivsam och produktiv arbetsgrupp.

HUSET HAR UNDER ÅREN utvecklats och förbättrats utifrån de erfarenheter och synpunkter jag tagit med mig i arbetet med grupper. Fokus har legat på att förenkla modellen och göra den ännu mer strukturerad. Huset är idag en beprövad och praktisk modell som på ett effektivt sätt hjälper dig och dina medarbetare att skapa dialog, i syfte att utveckla en bättre fungerande grupp. Modellen tar fasta på de områden som enligt modern forskning ständigt återkommer i den samspelsprocess som uppstår när människor ska utföra en uppgift tillsammans. Den hjälper dig och gruppen att skapa en tydlig struktur och en systematik i det arbetet. Grundtanken är att du med hjälp av Huset och de övningar som finns i varje byggblock ska kunna hjälpa vilken grupp som helst att ta ytterligare några steg framåt utan att gå vilse i gruppdynamikens djungel.

citat

Huset har tre dimensioner och nio byggblock som likt ett självspelande piano ska samverka till en trivsam och produktiv arbetsgrupp.

Huset har beskrivits i tre böcker

 

Huset_omslagHuset – Grupputveckling i praktiken

(Livingbrand Förlag 2015).

Här kan du köpa boken

Chefen_och_MedarbetarenChefen och medarbetaren
(Ekerlids Förlag 2008).
Här kan du köpa boken


MedarbetarskapMedarbetarskap – från ord till handling
(Liber 2007).
Här kan du köpa boken