Föreställning på tre timmar

EN FÖRELÄSNING om Huset varvas med interaktiv teater. Fyra skådespelare lyfter fram de olika byggblocken i Huset på ett lustfyllt och fokuserat sätt. Ingen undgår att ryckas med när fakta och frågeställningar blandas med delaktighet och att praktiskt få prova på själv. Det skapar ett djup och ger en kunskap man aldrig glömmer.

citat_greenFöreställningen öppnar för nya tankebanor och lägger grunden till gruppens fortsatta utvecklingsresa.

NÄR FÖRESTÄLLNINGEN är över har medarbetarna fått kunskap om Huset som modell för att utveckla gruppen. De har även reflekterat över sitt eget beteende och hur detta bidrar till gruppens utveckling. Föreställningen öppnar för nya tankebanor och lägger grunden till gruppens fortsatta utvecklingsresa. Låt ridån gå upp!

Jag vill gärna blir kontaktad

Teater
Sending