Öppen kurs: Grupputveckling i praktiken

Här är vår kurs för dig som vill lära dig bygga en framgångsrik grupp.

Huset är en praktisk lösningsfokuserad grupputvecklingsmodell. Den tar fasta på modern forskning och de områden en grupp måste hantera för att fungera optimalt. Huset hjälper dig och gruppmedlemmarna att skapa en tydlig struktur och en systematik i det arbetet. Resultatet är en trivsam och produktiv grupp.

Utbildningens fokus

  • Lära dig använda Huset för att kvalitetssäkra gruppens utveckling.
  • Träna dig i rollen som handledare.
  • Träna din förmåga att identifiera vad som fungerar och inte fungerar i en grupp.
  • Träna din förmåga att planera Husetmöten och genomföra övningar med dina medarbetare.

Efter avslutad utbildning ska du känna trygghet i arbetet med att utveckla framgångsrika grupper

För vem är kursen tänkt?

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig kvalitetssäkra gruppers utveckling på ett strukturerat och systematiskt sätt. Du kan vara chef eller gruppledare som bestämt dig för att utveckla din grupp. Eller så arbetar du på HR och vill lära dig mer om Huset som ett verktyg för att stötta chefer och grupper i din organisation.

Datum

13-15 september  2017 (08.30­-17.00)

Ingår i kursen

Ledarskap innebär att utveckla ledningsgruppen och teamen

Boken HUSET ­ Grupputveckling i praktiken
Lunch och fika

Kurslängd

Tre dagar.

Gruppstorlek

Max 12 deltagare

Förkunskaper

Inga

Plats

Stockholm

Pris

17 900 kronor, exklusive moms. OBS! Rabatt 2000 kr boka innan 1 augusti.

Frågor?

Kontakta: richard.gradin@sesi.se 0709­-60 29 99

Läs mer i vår inbjudan

Anmäl dig

Grupputveckling i praktiken
Sending

Om kursledarna

Christer Ackerman

Christer Ackerman är sedan 16 år konsult och föreläsare med fokus på att lära chefer och HR avdelningar bygga upp fungerande grupper och utveckla ett aktivt medarbetarskap. Han har mångårig chefserfarenhet som direktör inom SAS koncernen och myndighetschef för Kriminalvårdsmyndigheten Stockholm Söder. Han är också författare till flera böcker bland annat Chefen och medarbetaren som belönats med utmärkelsen »Årets Ledarbok«. Hans övertygelse är: ”Växer människan, utvecklas verksamheten”.

Richard Gradin

Richard Gradin är sedan 10 år konsult med fokus på att lära chefer och medarbetare bygga upp fungerande grupper och utveckla ett aktivt medarbetarskap. Han har mångårig chefserfarenhet inom bl.a. läkemedel­ och medicinteknik branschen. Han har också arbetat som skeppare och med olika besättningar seglat flera varv runt jorden. Richard brukar säga: ”det är en extremsport att vara människa bland människor”. En erfarenhet han tagit med sig från de sju haven och menar att vi människor behöver träna på att interagera med varandra för att skapa positiva och mogna relationer.