Sju snabba meningar om Huset

  • Huset är en syntes av modern forskning kring grupper, blandat med praktisk erfarenhet och en stor portion sunt förnuft.
  • Huset ger konkreta verktyg för att omsätta gruppteori i praktisk handling.
  • Huset sätter fokus på rätt utvecklingsområden för att bygga upp en trivsam och produktiv grupp.
  • Huset engagerar hela gruppen i sin egen utveckling.
  • Huset är gjort för chefen som inte är expert på grupputveckling.
  • Huset tjänar genom sin tydliga struktur tid och pengar åt de inblandade.
  • Huset är en del av ledningsgruppens ledningssystem för att utveckla grupper.

Om Huset

HUSET ÄR KARTA OCH BYGGKLOSSAR för grupper som vill utvecklas utan att gå vilse i gruppdynamikens labyrinter. Huset består av tre utgångspunkter: uppgiften, individen och gruppen samt nio byggblock eller områden som enligt modern forskning gruppen måste hantera för att utvecklas. Grundidén med byggblocken är att de, likt komponenter i ett system, ska samverka mot ett gemensamt mål, en trivsam och produktiv arbetsgrupp. En annan tanke har varit att de övningar som finns i varje block ska vara mer eller mindre självinstruerande. Utgångspunkten har hela tiden varit att man inte ska behöva vara professionell grupputvecklare för att kunna sätta igång och utveckla sin arbetsgrupp. Arbetet med Huset genomförs i form av ett antal möten. Under varje möte får gruppmedlemmarna inom ramen för det byggblock de arbetar med ta ställning till ett antal frågeställningar och övningar som underlättar för gruppmedlemmarna att reflektera, diskutera och fatta beslut som bidrar till att bygga gruppen. Erfarenhetsmässigt behövs mellan fem och nio möten för att systematiskt identifiera, klargöra och behandla frågor eller hinder av betydelse för samarbetet och uppgifternas lösande. Huset är en användbar modell som skapar en tydlig struktur och en systematik i arbetet med att bygga gruppen. En genväg som snabbar på utvecklingsresan och gör att gruppens medlemmar slipper famla i blindo.

MÅNGA FORSKARE, bland annat Susan Wheelan, Irvin Yalom, Meredith Belbin och Will Schutz menar att en grupps utveckling dramatiskt kan påskyndas med hjälp av en genomtänkt struktur som möter gruppens behov och lotsar den framåt utan omvägar. Att dela den uppfattningen är lätt menar Christer Ackerman. »Vem har inte suttit i en grupp och önskat att någon annan ska kliva fram och strukturera upp det hela så att det blir lite ordning och reda?«

Om Christer Ackerman

CHRISTER ACKERMAN anser att grupper är något man bygger. En fungerande grupp är inget som finns från början. Grupper byggs byggblock efter byggblock. I praktiken blev det grupputvecklingsmodellen Huset, nio byggblock som likt ett självspelande piano utvecklar en trivsam och produktiv arbetsgrupp. Huset är till för chefer som vill utveckla sin arbetsgrupp men som inte är experter på grupputveckling. Modellen tar fasta på områden som enligt modern forskning ständigt återkommer i den samspelsprocess som uppstår när människor ska utföra en uppgift tillsammans. Den hjälper chefen och gruppen att skapa en tydlig struktur och en systematik i arbetet med dessa områden. Grundtanken är att chefen med hjälp av modellen Huset och de övningar som finns i varje byggblock ska kunna hjälpa vilken vanlig grupp som helst att ta ytterligare några steg framåt utan att gå vilse i gruppdynamikens djungel.

CHRISTER ACKERMAN är sedan 15 år konsult och föreläsare med fokus på att lära chefer och HR avdelningar bygga upp fungerande grupper och utveckla ett aktivt medarbetarskap. Han har mångårig chefserfarenhet som direktör inom SAS koncernen och myndighetschef för Kriminalvårdsmyndigheten Stockholm Söder. Han är också författare till flera böcker bland annat Chefen och medarbetaren som belönats med utmärkelsen »Årets Ledarbok«. Han har även debuterat som deckarförfattare med kriminalromanen B5.

Bilder på Huset

Klicka på bilden för en högupplöst version (den sista bilden på huset med byggstenarna länkar till en eps-fil.)

huset_svart huset_colour2huset_colour

Huset_taktext


Bilder på Christer Ackerman

Klicka på bilden för en högupplöst version.

110215_0079110215_0049HusetbildChrister Ackerman