Arbetsgruppen som orkester!

Se arbetsgruppen som en orkester!
För att slippa total kakofoni i en orkester behövs noter, så att alla vet hur och vad de ska spela. Varje medlem har sitt instrument vilket påverkar både resultatet och helheten. Tillsammans skapar dirigenten och hans musiker både variation och helhet i musikstycket. Men vad händer om en av orkestermedlemmarna börjar spela en egen melodi eller spela fel toner? Förmodligen förstör det hela musikupplevelsen.
Vi behöver någon som leder gruppen – en dirigent, vars främsta uppgift är att få musikerna att lira ihop som en enhet.

Precis som med orkestern behöver en arbetsgrupp ”noter” så att de vet vad som ska utföras. Det behövs olika typer av arbetsroller, färdigheter och resurser i arbetsgruppen. För att gruppen skall fungera optimalt behövs en ledare, gruppens dirigent.

Nyfiken på hur ni kan skapa produktiva och trivsamma grupper i företaget?
Besök oss på husetgrupp.se

#grupputveckling #medarbetarskap #ledarskap #verksamhetsutveckling #husetgrupp

By | 2018-03-22T09:42:17+00:00 mars 21st, 2018|nyheter|