Affisch på huset

Här kommer en affisch på huset, ett visuellt hjälpmedel när du ska förklara modellen.

AFFISCH

Affischen kan användas som ett visuellt hjälpmedel

© 2017 Husetgrupp