Förtydligande kring upphovsrätt till texter och varumärket Huset©

Huvudregel

Alla rättigheter på denna hemsida är förbehållna Christer Ackerman, varför kopiering, eftertryck, annan spridning enligt lagen om upphovsrätt helt eller delvis endast kan ske med upphovsmannens medgivande.

Medgivande ges till kopiering för internt bruk

Tanken med de övningar, checklistor, affischer som går att ladda ner är att de ska kunna användas i företag och organisationer för internt bruk av chefer, medarbetare och interna HR specialister/konsulter d.v.s. i dessa fall ger upphovsmannen sitt medgivande till kopiering.

För externt bruk gäller huvudregeln

Är du extern konsult/annan som vill använda hela eller delar av det material som finns på denna hemsida eller använda varumärket Huset© i din dagliga konsultverksamhet eller för annan kommersiell verksamhet kan detta endast ske genom skriftlig medgivande av Christer Ackerman.

Om cookies och spårning

Den härwebbplatsen använder cookies för att användarupplevelsen skall bli så bra som möjligt. Du kan välja att blockera användandet av cookies i din webbläsare om du så önskar.

Webbplatsen är uppkopplad mot analys- och annons-verktyg från Google, Facebook och LinkedIn. Det innebär att anonym statistik och användarinformation kan komma att användas för att nå hemsidebesökare via annonsering på dessa nätverk.

Personuppgifter

Den här webbplatsen använder SSL-certifikat, vilket innebär att trafiken till och från hemsidan är krypterad. Webbplatsen innehåller formulär där man kan ange sina kontaktuppgifter för att få tillgång till utbildningsmaterial, enligt användarvillkoren ovan. Man kan också fylla i en intresseanmälan för våra tjänster.

Dessa uppgifter hanteras varsamt och delas eller säljs aldrig!

Har du frågor om hur dina personuppgifter lagras är du välkommen att kontakta oss via mail: christer@husetgrupp.se