”Endast cirka 15 procent av alla grupper är fullt ut fokuserade på uppgifternas lösande.
Snacka om potential!”

VAD ÄR HUSET?

En grupputvecklingsmodell som ger resultat

Huset är en användbar och praktisk modell som hjälper dig och dina medarbetare att skapa en trygg och utvecklande grupp där alla får växa.

Modellen tar fasta på områden som enligt modern forskning ständigt återkommer i den samspelsprocess som uppstår när människor ska utföra en uppgift tillsammans. Den hjälper dig och gruppen att skapa en tydlig struktur och en systematik i arbetet med dessa områden.

Huset kvalitetssäkrar gruppens utveckling.

Åttiofem procent av alla grupper behöver utvecklas

Enligt den amerikanska psykologiprofessorn Susan A. Wheelan som studerat över 12 000 arbetsgrupper i USA, Mexiko, Japan och Sverige visar studier att endast cirka 15 procent av alla grupper är fullt ut fokuserade på uppgifternas lösande.

Snacka om potential!

En struktur för dig som inte är expert

Huset är en genomtänkt och beprövad struktur. Det är utvecklad för dig som inte är expert på grupputveckling. Grundtanken är att ge dig en pålitlig struktur och massor med övningar.
Flera forskare menar att en grupps utveckling dramatiskt kan påskyndas med hjälp av en genomtänkt struktur som möter gruppens behov och lotsar den framåt utan omvägar.

Med Huset kan du hjälpa vilken grupp som helst att utvecklas i riktning mot trivsel och produktivitet.

Pedagogiserad forskning som spar tid och pengar

Centrala områden för att utveckla gruppen som forskare inom gruppsykologi ständigt återkommer till är pedagogiserade i konkreta byggblock.

Grundidén är att byggblocken i Huset, likt komponenter i ett system, ska samverka mot ett gemensamt mål; en trivsam och produktiv arbetsgrupp. Huset är karta och byggklossar för grupper som vill utvecklas utan att gå vilse i gruppdynamikens labyrinter. Det sparar både tid och pengar.

HISTORIEN OM HUSET

KANSKE ALLT BÖRJADE MED EN KÄNSLA AV ATT VARA LURAD?

Ögonblicket på grupputvecklingskursen för tjugofem år sedan då handledarna gav oss facit – efter att först ha låtit oss irra runt i gruppdynamikens djungel en lång stund.

Eller var det när jag som handledare började ge gruppen mer struktur och konstaterade att allt gick mycket snabbare?

Eller när jag insåg att grupputveckling inte är någon »rocket science«?

”Huset har tre dimensioner och nio byggblock som likt ett självspelande piano ska samverka till en trivsam och produktiv arbetsgrupp.”

NÅGONSTANS BÖRJADE DET

Tanken om en grupputvecklingsmodell för chefer och andra som inte är experter på grupputveckling.

Metaforen blev ett hus. Bygger man inte rätt från början uppstår sprickor i väggarna, fönster kärvar och taket kan börja luta snett. Huset kan till och med rasa ihop.

På samma sätt är det med grupper, likt ett hus kan det bli ett fuskbygge som knakar i fogarna. Därför behöver chefen en karta, byggklossar och övningar.

Det blev grupputvecklingsmodellen Huset® – tre dimensioner och nio byggblock som likt ett självspelande piano ska samverka mot ett gemensamt mål: en trivsam och produktiv arbetsgrupp.

HUSET HAR UNDER ÅREN UTVECKLATS OCH FÖRBÄTTRATS

Idag är det en beprövad modell som används av många bland annat Sweco, Avesta kommun, Clas Ohlson, Sundbybergs stad, Norrköpings Tidningar, Försvarsmakten, Järfälla kommun och ett flertal konsulter.

Grundtanken med Huset är att du ska kunna hjälpa vilken grupp som helst att ta sjumilastegsteg i riktning mot en trivsam och produktiv arbetsgrupp.

Christer Ackerman, skapare av Huset.
christer@husetgrupp.se
+46 708 917 155

BOKEN

HUSET-
Grupputveckling i praktiken

(Livingbrand Förlag 2015)

KÖP BOKEN
PROVLÄS

“På ett roligt och inspirerande sätt hjälper Huset chefer att utveckla sina grupper”
Christel Magnusson, HR-konsult, Sundbybergs stad

“Med hjälp av Huset fick vi en tydlig struktur och kunde bygga en handlingskraftig och samspelt ledningsgrupp”
Mikael Rångeby, Bygg- och miljödirektör, Järfälla kommun

“Huset gör det enklare att förstå grupptuveckling. Det blir tydligt för alla gruppmedlemmar vilka områden man behöver jobba med”
Peter Magnusson, Regionschef, Sweco Management Väst

Tio saker den här boken kan göra för dig:

  • Öka din förmåga att utveckla framgångsrika grupper

  • Skapa delaktighet genom att göra det möjligt för gruppmedlemmarna att själva äga arbetet med gruppens utveckling

  • Utveckla ett mer aktivt medarbetarskap

  • Öka trivseln och produktiviteten i gruppen

  • Öppna för nya tankebanor och öka din och gruppens ambitionsnivå

  • Hjälpa dig att vara en ledare

  • Utveckla engagemanget hos dina medarbetare

  • Bryta ner gränser och förbättra samverkan med andra grupper

  • Förbättra företagets attraktionskraft som arbetsgivare

  • Öka företagets lönsamhet

SAGT AV VÅRA KUNDER

”För mig blev handledarutbildningen i Huset svaret på frågan, hur gör jag det i praktiken?
Ett väl genomarbetat och pedagogiskt verktyg som vilar på forskning.
Det gör grupputveckling tillgängligt för alla!.”

Sofia Nyman, HR-konsult, Avesta kommun

”Huset är en klar och tydlig modell för att utveckla grupper till att nå sin fulla potential.”

Susann Storbjörk, Funktionschef, Clas Ohlson AB

”Med hjälp av Huset fick vi en tydlig struktur att arbeta efter.
På kort tid kunde vi bygga en handlingskraftig och samspelt ledningsgrupp.”

Mikael Rångeby, Bygg- och miljödirektör, Järfälla kommun

”Efter kursen kände jag mig energifylld och stärkt i rollen som huset handledare.”

Sara Östblom, Regionchef, Tf Gruppchef, Sweco Position AB

”I HUSET Grupputveckling i praktiken står allt man behöver veta om grupputveckling oavsett om du läser som medarbetare, chef eller handledare.”

Pia Andersson, HR Specialist, Norrköpings Tidningar Media AB

”Huset gör det lätt att avgränsa och hitta en lämplig övning utifrån gruppens mognad.”

Björn Kjellman, HR-Strateg, Försvarsmakten

”På ett roligt och inspirerande sätt hjälper Huset chefer att utveckla sina arbetsgrupper.”

Christel Magnusson, HR-Konsult, Sundbybergs stad

”Huset gör det enklare att förstå grupputveckling. Det blir tydligt för alla gruppmedlemmar vilka områden man behöver jobba med för att skapa en väl fungerande grupp.”

Peter Magnusson, Regionchef, Sweco Management Väst

Hur kan vi hjälpa dig? Ta kontakt med oss idag!

Kontakta oss ››