Kontakt 2017-11-07T16:48:26+00:00

Har du specifika frågor gällande någon av våra tjänster, så kan du enkelt använda dig av formuläret.

HusethandledareUtveckla ledningsgruppenFöreläsningarWorkshopsÖvrigt


Sju snabba meningar om HUSET

  • Huset är en syntes av modern forskning kring grupper, blandat med praktisk erfarenhet och en stor portion sunt förnuft.

  • Huset ger konkreta verktyg för att omsätta gruppteori i praktisk handling.

  • Huset sätter fokus på rätt utvecklingsområden för att bygga upp en trivsam och produktiv grupp.

  • Huset engagerar hela gruppen i sin egen utveckling.

  • Huset är gjort för chefen som inte är expert på grupputveckling.

  • Huset tjänar genom sin tydliga struktur tid och pengar åt de inblandade.

  • Huset är en del av ledningsgruppens ledningssystem för att utveckla grupper.

OM CHRISTER

Christer Ackerman, skapare av Huset.
christer@husetgrupp.se
+46 708 917 155

CHRISTER ACKERMAN anser att grupper är något man bygger.
En fungerande grupp är inget som finns från början. Grupper byggs byggblock efter byggblock. I praktiken blev det grupputvecklingsmodellen Huset, nio byggblock som likt ett självspelande piano utvecklar en trivsam och produktiv arbetsgrupp. Huset är till för chefer som vill utveckla sin arbetsgrupp men som inte är experter på grupputveckling.

Modellen tar fasta på områden som enligt modern forskning ständigt återkommer i den samspelsprocess som uppstår när människor ska utföra en uppgift tillsammans. Den hjälper chefen och gruppen att skapa en tydlig struktur och en systematik i arbetet med dessa områden. Grundtanken är att chefen med hjälp av modellen Huset och de övningar som finns i varje byggblock ska kunna hjälpa vilken vanlig grupp som helst att ta ytterligare några steg framåt utan att gå vilse i gruppdynamikens djungel.

CHRISTER ACKERMAN är sedan 18 år konsult och föreläsare med fokus på att lära chefer och HR avdelningar bygga upp fungerande grupper och utveckla ett aktivt medarbetarskap. Han har mångårig chefserfarenhet som direktör inom SAS koncernen och myndighetschef för Kriminalvårdsmyndigheten Stockholm Söder.

Han är också författare till flera böcker bland annat Chefen och medarbetaren som belönats med utmärkelsen »Årets Ledarbok«. Han har även debuterat som deckarförfattare med kriminalromanen B5.

close

36 övningar som bygger gruppen!

Helt kostnadsfritt