BLI HUSETHANDLEDARE
Information och anmälan

LÄS MER

UTVECKLA
LEDNINGSGRUPPEN

LÄS MER

FÖRELÄSNINGAR
WORKSHOPS

LÄS MER

SAMARBETE OCH CERTIFIERING
för externa konsulter

LÄS MER

UTVECKLA LEDNINGSGRUPPEN

Hur medlemmarna i en ledningsgrupp samspelar är direkt avgörande för produktiviteten och trivseln i hela företaget

Med hjälp av Huset skapar du snabbt en välfungerande ledningsgrupp. Det är lätt att hamna i felaktiga mönster. Beslut tas för långsamt eller för fort. Det som beslutas efterföljs inte. Brandkårsutryckningar dominerar agendan. Kommunikationsklimatet är opersonligt. Alla drar inte åt samma håll. Känslan är att det kunde vara mycket bättre.

Huset hjälper dig klargöra ledningsgruppens uppdrag, komma överens om arbetsformer och roller samt skapa spelregler för konflikter. Arbetet får gruppmedlemmarna engagerade och skapar öppenhet på ett djupare plan. Med hjälp av Huset växer en professionell ledningsgrupp snabbt fram.

”Med hjälp av Huset fick vi en tydlig struktur att arbeta efter. På kort tid kunde vi bygga en handlingskraftig och samspelt ledningsgrupp.”

Mikael Rångeby, Bygg- och miljödirektör, Järfälla kommun

UPPLÄGG OCH INNEHÅLL

Arbetet med ledningsgruppen genomförs genom ett antal möten. Antalet varierar beroende på om ledningsgruppen är helt nybildad, kommit en bit på vägen eller fastnat i osunda mönster. Erfarenhetsmässigt vet vi att det behövs mellan tre och sex tillfällen för att systematiskt identifiera, klargöra och behandla frågor eller hinder av betydelse för att få ledningsgruppen att fungera optimalt.

Målet är att skapa en ledningsgrupp där alla tar ansvar för helheten och kan samspela utan prestige. Eftersom varje ledningsgrupp är unik börjar vi alltid med en helt förutsättningslös diskussion.

KONTAKTA OSS

FÖRELÄSNINGAR

Christer Ackerman är föreläsare och ger interaktiva föreläsningar där teori blandas med olika övningar.
Trots att innehållet är seriöst är aldrig skrattet långt borta.

Huset
– Hållbar grupputveckling

Innehåll

Vad är hemligheten bakom välfungerande grupper? Vilket är det bästa sättet att utveckla en grupp på? Och vad är skillnaden mellan att bygga flottar och stänga in sig i ett konferensrum? Föreläsningen tar sin utgångspunkt i forskningen kring grupper varvat med praktisk erfarenhet och sunt förnuft.

När föreläsningen är över har åhöraren följande insikter:

 • Vad är en grupp?

 • Varför utveckla grupper?

 • Teorier kring grupper.

 • Olika arbetssätt för att utveckla grupper.

 • Kopplingen mellan gruppens utveckling och medarbetarskap?

 • Skillnaden mellan gruppens interna och externa arbete.

 • För och nackdelar med Huset som grupputvecklingsmodell.

Medarbetarskap
– Från ord till handling

Innehåll

Vad är hemligheten bakom engagerade medarbetare? Varför tar en del ansvar och andra inte? Är det våra gener som styr? Och vems är ansvaret för att utveckla ett mer aktivt medarbetarskap? Föreläsningen sätter strålkastaren på medarbetarna. Men också på vad chefen kan göra. Medarbetarskap är något som alltid existerar, oavsett om det är bra eller dåligt. På samma sätt som medborgarskap definieras av att man är medborgare, men inte nödvändigtvis en bra medborgare.

När föreläsningen är över har åhöraren följande insikter:

 • Vad är medarbetarskap? Forskning och praktik.

 • Vem har ansvaret för att utveckla medarbetarskap?

 • Vad är ansvar?

 • Hinder och möjligheter kring medarbetarskap.

 • Hur påverkar individen och arbetsgruppen varandra?

 • Dialogens betydelse för att utveckla medarbetarskap.

 • Var börjar jag som chef eller medarbetare?

WORKSHOPS

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar

En workshop kan skräddarsys på olika sätt efter era behov och önskemål. Det kan handla om en workshop på en halv dag för att diagnostisera gruppens utvecklingsbehov. Eller pröva på en övning ur något av Husets nio byggblock. Eller att ta tag i en grupp som sitter hårt fast i ett destruktivt mönster.
Det kan också handla om att ge sig ut i Stockholms skärgård på en segelbåt för att trimma ihop gruppen eller en pilgrimsvandring till Santiago de Compostela och långa samtal.

BOKNING OCH INFORMATION

HUSET SOM INTERAKTIV TEATER

Föreställning på tre timmar

En föreläsning om Huset varvas med interaktiv teater. Fyra skådespelare lyfter fram de olika byggblocken i Huset på ett lustfyllt och fokuserat sätt. Ingen undgår att ryckas med när fakta och frågeställningar blandas med delaktighet och att praktiskt få prova på själv. Det skapar ett djup och ger en kunskap man aldrig glömmer.

När föreställningen är över har medarbetarna fått kunskap om Huset som modell för att utveckla gruppen. De har även reflekterat över sitt eget beteende och hur detta bidrar till gruppens utveckling. Föreställningen öppnar för nya tankebanor och lägger grunden till gruppens fortsatta utvecklingsresa. Låt ridån gå upp!

KONTAKTA OSS