Build Back Better: en slogan som myntades av FN för återuppbyggnad av samhällen efter katastrofer. Idag används den i fler sammanhang under #buildbackbetter. Covid-19 har ställt det slentrianmässiga på ända. Arbetsgruppen måste snabbt ställa om. Verksamheten behöver granskas och sättas ihop på ett nytt sätt för att möta det nya normala. Värdet av att samtala  på ett öppet prestigelöst sätt inom gruppen är viktigare än någonsin. Vad ska vi göra mer av, mindre av, börja med, sluta med? Nya utmaningar kräver varandras idéer och inspel. Ett öppnare mandat för förändring än i dag är svårt att hitta. Att utveckla en arbetsgrupp värd namnet bör ha högsta prioritet
Tveka inte! Nu gäller det!
Abstrakta hot kan bli väldigt konkreta.