Om Christer Ackerman

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Christer Ackerman skapat 50 blogginlägg för.

Ta tag i trötta möten

Som chef är det lätt att kalla till ett möte. Och som medarbetare är det lätt att gå utan att egentligen veta varför man är där. Möten utan ett tydligt syfte är fortfarande vanligt. Särskilt i stora organisationer. Chefen: Tiden du tar med/från dina medarbetare är alltför viktig för att slarvas bort. Börja med att [...]

Av |2020-11-03T12:31:55+01:00november 3rd, 2020|nyheter|

Hemmajobb kräver närvarande ledarskap

När många medarbetare fortsätter jobba hemifrån på grund av Covid finns det saker att tänka på. 1. Har du improviserat dig fram tills nu i tron att allt blir som vanligt är det dags att tänka om. Zoom möten och liknande är här för att stanna. Hemmajobb kräver ett tydligt och digitalt närvarande ledarskap. Att [...]

Av |2020-10-20T14:17:08+01:00oktober 20th, 2020|nyheter|

Mjuka upp stela digitala möten

När människor tvingas arbeta hemifrån ersätts den dagliga kontakten med digitala möten. Som chef måste du naturligtvis veta hur det går. Det är lätt att nyckeltal och resultat blir det ni pratar om. Risken är att det kan bli lite väl mycket läxförhör över det hela och du blir den stränga läraren. Därför är det [...]

Av |2020-10-16T13:42:01+01:00september 3rd, 2020|nyheter|

Digitala möten och swift trust

Covid-19 gör att digitala möten ökar. Känner deltagarna inte varandra sedan tidigare kan mötet bakom skärmen lätt bli ytligt. Det saknas tillit. Swift trust handlar om att få alla i ett möte och agera som om tillit redan finns. Det här kan du tänka på/göra i början av ett möte för att swift trust snabbt [...]

Av |2020-06-16T09:39:09+01:00juni 16th, 2020|nyheter|

#buildbackbetter och arbetsgruppen

Build Back Better: en slogan som myntades av FN för återuppbyggnad av samhällen efter katastrofer. Idag används den i fler sammanhang under #buildbackbetter. Covid-19 har ställt det slentrianmässiga på ända. Arbetsgruppen måste snabbt ställa om. Verksamheten behöver granskas och sättas ihop på ett nytt sätt för att möta det nya normala. Värdet av att samtala  [...]

Av |2020-06-05T16:04:27+01:00juni 5th, 2020|nyheter|

Covid-19 och Teamkänsla

Idag står politiker som beslutat om en anorektiskt nerbantad sjukvård och pratar om krafttag inom vården. Samma vård som varje år har svårt att klara bemanningen över sommaren. En vård där intensivvårdsläkare under lång tid fört fram att intensivvården är kraftigt underdimensionerad. En vård där läkare och sjuksköterskor långt innan Covid-19 larmat om ovärdiga arbetsförhållanden [...]

Av |2020-05-04T23:36:47+01:00mars 20th, 2020|nyheter|

Grupputvecklingssamtal – Squeed tänker rätt!

Grundtanken med ett individuellt utvecklingssamtal är att chefen och medarbetaren samtalar om verksamheten och sätter upp mål som utvecklar både medarbetaren och verksamheten. Tyvärr finns det ofta ett ”osynligt” motstånd mot att tillämpa det som beslutas i enrum med chefen. Motståndet består av arbetsgruppens bristfälliga förståelse för den egna gruppens mellanmänskliga processer och svårigheter att [...]

Av |2019-11-18T13:12:51+01:00november 18th, 2019|nyheter|

Gruppen och klimathotet

FN:s klimatpanel IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) som består av de bästa klimatforskarna från 195 länder slår i en rapport fast att mänskligheten är inne i en negativ spiral som är förödande för jordens klimat och hotar oss som mänsklig civilisation. ”Hotar oss som mänsklig civilisation.” Milt sagt ett obehagligt budskap. Förnekelsen, mångas [...]

Av |2019-10-16T13:42:02+01:00oktober 16th, 2019|nyheter|

Grupputveckling i praktiken

Gå från ord till handling Teorier om gruppers utveckling duggar tätt, men när det kommer till "verkstad" är det enkla och konkreta verktyg du behöver. Annars är det svårt att gå från ord till handling. Tänk dig en kurs som ger dig konkreta verktyg, sätter fokus på rätt utvecklingsområden och engagerar hela gruppen i sin [...]

Av |2019-10-07T15:27:09+01:00oktober 7th, 2019|nyheter|

Tankestrukturer på gott och ont

Att medvetandegöra tankestrukturer hjälper gruppen utvecklas. Alla människor upplever omvärlden genom sina filter: syn, hörsel, lukt, smak, känsel, intuition, uppväxtmiljö, kultur, språk, erfarenheter, intressen, värderingar, antaganden etcetera. Tankestrukturer är delar av våra filter som har "klumpat ihop" sig och bildat mönster. Man kan säga att det är tjockare linser som bestämmer hur vi ser på [...]

Av |2019-02-05T11:04:47+01:00februari 5th, 2019|nyheter|