About Christer Ackerman

This author has not yet filled in any details.
So far Christer Ackerman has created 13 blog entries.

Grupputveckling = Må bra på jobbet

Det finns tydliga samband mellan var i utvecklingen en grupp befinner sig och gruppmedlemmarnas välmående, säger Christian Jacobsson, psykolog och forskare på Göteborgs universitet. Så sant som det var sagt! Jag brukar själv med en dåres envishet hävda att en av de bästa investeringar en chef kan göra är att satsa på grupputveckling. Där kan [...]

By | 2017-11-09T12:16:34+00:00 november 9th, 2017|nyheter|

Flumskolan och classroom management

Barbara Bergström grundare till Engelska skolan anser att det saknas classroom management i den svenska flumskolan. Det behövs lärare som blir ledare. Och det är väl där haken ligger. Man blir inte ledare innan några har beslutat sig för att följa. Lärarna behöver mer kunskap och färdigheter kring grupper. Så sant! Klassen är faktiskt en [...]

By | 2017-11-07T19:08:03+00:00 november 6th, 2017|nyheter|

Ledningsgruppen en vanlig arbetsgrupp

Ledningsgruppen har blivit en institution. Den finns på olika nivåer i såväl näringslivet som inom offentlig sektor. Skälet torde vara att takten ökat internt och i omvärlden. Chefens behov av att träffas och stämma av läget, göra planer och diskutera beslutsalternativ har blivit allt större. Att mötas ansikte mot ansikte med högsta chefen och sina [...]

By | 2017-11-07T16:39:07+00:00 oktober 20th, 2017|nyheter|

Förstår du mig?

När du lyssnar på ett främmande språk som du inte behärskar förstår du ingenting. Det innebär att orden i sig själv inte har någon naturligt innebörd. Vi tilldelar ord en eller flera betydelser under livets gång genom att förankra dem inom oss med hjälp av inlärning kopplad till associationer och händelser. Samtalar vi med någon [...]

By | 2017-11-07T16:39:18+00:00 oktober 19th, 2017|nyheter|

Varför utveckla arbetsgruppen?

De får jobbet gjort: En välfungerande, välmotiverad arbetsgrupp med tydliga mål och överenskomna arbetsformer ger snabbhet, flexibilitet och sparar organisationen mängder av tid och pengar. De tar ansvar: Grupputvecklingsprocessen skapar ett ömsesidigt förtroende och ansvarstagande i gruppen. De hanterar förändring: I en mogen arbetsgrupp finns en trygghet som gör det lättare för medlemmarna att ställa [...]

By | 2017-11-07T16:39:27+00:00 oktober 18th, 2017|nyheter|

Årets Chef

I intervjuer med personer som fått utmärkelsen som ”Årets chef”, ”Årets vd”, ”Årets Personalchef” säger de ofta att vägen till framgång är att bygga framgångsrika lag. Jag håller med till hundra procent. Hur är det med dig? Kör du fortfarande en enmansföreställning? I så fall dags att tänka om.

By | 2017-11-05T13:55:12+00:00 oktober 17th, 2017|nyheter|

Susan Wheelan, IMGD och Huset

Vad tycker du om Susan Wheelans modell kom som fråga på en kurs. För den som inte är insatt så har hon skapat en modell för grupputveckling IMGD (An Integrative Model of Group Development).  Integrativ forskning innebär att man försöker skapa en röd tråd mellan olika typer av grundforskning och mer specifik forskning samt modeller [...]

By | 2017-11-05T13:55:12+00:00 oktober 16th, 2017|nyheter|

Viljan och Freud

Viljan betraktar Freud som ett redskap i förträngningens tjänst, inte som en positiv drivande kraft. Viljan var enligt Freud ett sätt att manipulera sig själv och försöka styra sitt eget liv som om det vore ett föremål. ”Viljan” användes som en förmåga att förtrycka ”önskan” med. Önskan är fantasins lek med möjligheten av att en handling [...]

By | 2017-11-05T13:55:12+00:00 oktober 15th, 2017|nyheter|

Manual för grupputveckling

Egentligen är det fascinerande. Massor med chefer, gruppledare, projektledare, teamledare på företag och organisationer runt om i Sverige har inga som helst kunskaper om gruppsykologi och grupputveckling. Och jag menar inga! Frågan är vad det beror på. Jag tänker så här, skaffar du en kamera läser du manualen och försöker lära dig hur man gör. [...]

By | 2017-11-05T13:55:12+00:00 oktober 14th, 2017|nyheter|

Lean och gruppen

Lean är en produktionsmetod för att uppnå högsta kvalitet, lägsta kostnad och kortaste ledtid. De som ska uppnå detta är motiverade medarbetare. Hur medarbetarna ska bli motiverade framgår dock inte med önskvärd tydlighet av metoden, men det förväntas ske bland annat genom följande: Ledarskap – ledare som anger en tydlig riktning, ”management by walking around”, [...]

By | 2017-11-05T13:55:12+00:00 oktober 13th, 2017|nyheter|