About Christer Ackerman

This author has not yet filled in any details.
So far Christer Ackerman has created 44 blog entries.

Våga ta utvecklingssamtalet i gruppen

Grundtanken med ett individuellt utvecklingssamtal är att chefen och medarbetaren samtalar om verksamheten och sätter upp mål som utvecklar både medarbetaren och verksamheten. Tyvärr finns det ofta ett ”osynligt” motstånd mot att tillämpa det som beslutas i enrum med chefen. Motståndet består av arbetsgruppens bristfälliga förståelse för den egna gruppens mellanmänskliga processer och svårigheter att [...]

By | 2018-06-14T03:52:37+00:00 juni 14th, 2018|nyheter|

Onödig skillnad mellan arbetsgrupper!

Det är stor skillnad mellan en grupp medarbetare och en trivsam och produktiv arbetsgrupp. Studier visar att endast 15 procent av alla grupper är fullt ut fokuserade på att lösa sina arbetsuppgifter. Därför har vi skapat HUSET©, en genomtänkt och beprövad struktur för dig som inte är expert på grupputveckling. Arbetsgrupper måste ­ precis som [...]

By | 2018-06-08T15:34:46+00:00 maj 31st, 2018|nyheter|

Vad är en grupp?

En grundläggande fråga när man arbetar med att utveckla grupper är naturligtvis: Vad är en grupp? Det kan verka lite konstigt att något så basalt fortfarande är dolt av ett visst töcken och att ingen forskare har lyckats sätta ner foten och fått med sig de andra i en gemensam definition. Istället är det som [...]

By | 2018-05-17T10:32:09+00:00 maj 17th, 2018|nyheter|

Grupputveckling ingen rocket science

De flesta av oss har någon gång i livet varit del av en grupp som fungerat väldigt bra. Vi har kunnat vara oss själva. Visat både styrkor och svagheter. Ingen har behövt känna sig utanför och allt har löpt smidigt utan större konflikter. Det kan ha varit i skolan, idrottslaget, kompisgänget eller på jobbet. Det [...]

By | 2018-03-27T10:13:27+00:00 mars 27th, 2018|nyheter|

Grupptänk – Helvete säger svärfar.

Texten du kommer att läsa är ett sammandrag ur boken The Abilene Paradox and Other Meditations on Management av Jerry Harvey, professor i Management Science (det är han som är svärsonen i berättelsen). Boken tar upp frågan om grupptänk. Situationer då en grupp individer är överens om en handling baserat på tanken att gruppen vill, trots [...]

By | 2018-03-15T17:28:02+00:00 mars 15th, 2018|nyheter|

Gruppkänsla nyckel till framgång

En rad idrottsledare lade pannan i djupa veck på SVT, Vinterstudion idag. De försökte förstå de manliga längdskidåkarnas dåliga resultat i Sydkorea. "Fel inställning", Vallafiasko", "Ingen konkurrerande återväxt" var teman man återkom till. Svaret tyckte jag kom från damlandslaget som tog massor av medaljer. "Vi är ett bra team." De pratade om hur de trivdes [...]

By | 2018-03-10T16:08:02+00:00 mars 10th, 2018|nyheter|

Utvecklingssamtal inte effektivt

Det individuella utvecklingssamtalet i form av en ömsesidig dialog mellan chef och medarbetare är idag en etablerad form för personlig och yrkesmässig utveckling. De flesta företag och organisationer satsar mycket resurser i form av tryckta broschyrer, utbildning, tid för planering och genomförande av utvecklingssamtal. Tyvärr är det inte särskilt effektivt. Individ och grupp är olika [...]

By | 2018-03-08T14:50:23+00:00 mars 8th, 2018|nyheter|

Grupputveckling ingen magi bara stor vinst

Med hänvisning till lång och praktisk erfarenhet vill jag påstå att grupputveckling är ganska enkelt. Grupper utvecklas inte slumpmässigt utan följer vissa mönster. Mönster som forskare har kartlagt i över hundra år. Mönster som i högsta grad är likartade för de flesta grupper och därmed också utomordentligt förutsägbara. Ytterst handlar grupputveckling om att sätta av [...]

By | 2018-03-04T14:41:35+00:00 mars 4th, 2018|nyheter|

Hjälp kollegor som tappat sitt engagemang

Engagemang är enligt mitt synsätt en ”drivkraft”. Är vi eniga om detta ligger det i sakens natur att fråga sig; Vad vill jag? Vad vill jag uppnå? Varför är jag här? Vad är viktigt för mig? Vad glöder jag för? Skulle jag göra det här jobbet även om jag inte fick betalt? Bara du vet [...]

By | 2018-02-27T16:41:26+00:00 februari 27th, 2018|nyheter|

Genom sig själv förstår man inte andra

Genom vår egen bild av verkligheten betraktar, lyssnar och tolkar vi omvärlden. Rent faktiskt innebär detta att vi alla har vårt eget lilla personliga utkikstorn. Att som gruppmedlem utgå från att du kan tolka dina kamrater utifrån dig själv är ett misstag. Det bästa du kan göra är att ställa frågor: ”Vad menar du när [...]

By | 2018-02-19T16:28:23+00:00 februari 19th, 2018|nyheter|