Om Christer Ackerman

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Christer Ackerman skapat 56 blogginlägg för.

#buildbackbetter och arbetsgruppen

Build Back Better: en slogan som myntades av FN för återuppbyggnad av samhällen efter katastrofer. Idag används den i fler sammanhang under #buildbackbetter. Covid-19 har ställt det slentrianmässiga på ända. Arbetsgruppen måste snabbt ställa om. Verksamheten behöver granskas och sättas ihop på ett nytt sätt för att möta det nya normala. Värdet av att samtala  [...]

Av |2020-06-05T16:04:27+01:00juni 5th, 2020|nyheter|

Covid-19 och Teamkänsla

Idag står politiker som beslutat om en anorektiskt nerbantad sjukvård och pratar om krafttag inom vården. Samma vård som varje år har svårt att klara bemanningen över sommaren. En vård där intensivvårdsläkare under lång tid fört fram att intensivvården är kraftigt underdimensionerad. En vård där läkare och sjuksköterskor långt innan Covid-19 larmat om ovärdiga arbetsförhållanden [...]

Av |2020-05-04T23:36:47+01:00mars 20th, 2020|nyheter|

Grupputvecklingssamtal – Squeed tänker rätt!

Grundtanken med ett individuellt utvecklingssamtal är att chefen och medarbetaren samtalar om verksamheten och sätter upp mål som utvecklar både medarbetaren och verksamheten. Tyvärr finns det ofta ett ”osynligt” motstånd mot att tillämpa det som beslutas i enrum med chefen. Motståndet består av arbetsgruppens bristfälliga förståelse för den egna gruppens mellanmänskliga processer och svårigheter att [...]

Av |2019-11-18T13:12:51+01:00november 18th, 2019|nyheter|

Gruppen och klimathotet

FN:s klimatpanel IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) som består av de bästa klimatforskarna från 195 länder slår i en rapport fast att mänskligheten är inne i en negativ spiral som är förödande för jordens klimat och hotar oss som mänsklig civilisation. ”Hotar oss som mänsklig civilisation.” Milt sagt ett obehagligt budskap. Förnekelsen, mångas [...]

Av |2019-10-16T13:42:02+01:00oktober 16th, 2019|nyheter|

Grupputveckling i praktiken

Gå från ord till handling Teorier om gruppers utveckling duggar tätt, men när det kommer till "verkstad" är det enkla och konkreta verktyg du behöver. Annars är det svårt att gå från ord till handling. Tänk dig en kurs som ger dig konkreta verktyg, sätter fokus på rätt utvecklingsområden och engagerar hela gruppen i sin [...]

Av |2019-10-07T15:27:09+01:00oktober 7th, 2019|nyheter|

Tankestrukturer på gott och ont

Att medvetandegöra tankestrukturer hjälper gruppen utvecklas. Alla människor upplever omvärlden genom sina filter: syn, hörsel, lukt, smak, känsel, intuition, uppväxtmiljö, kultur, språk, erfarenheter, intressen, värderingar, antaganden etcetera. Tankestrukturer är delar av våra filter som har "klumpat ihop" sig och bildat mönster. Man kan säga att det är tjockare linser som bestämmer hur vi ser på [...]

Av |2019-02-05T11:04:47+01:00februari 5th, 2019|nyheter|

Åh, jag har en ny grupp

En ny grupp är ett drömläge, inget problem. Ge gruppen vad den behöver så utvecklas den snabbt till en både trivsam och produktiv arbetsgrupp. Det här behöver en ny grupp hantera: Lära känna varandra - vilka är vi som ska arbeta tillsammans? Få/skapa ett tydligt uppdrag. Ta fram överenskomna arbetsformer och rutiner. Fördela roller med [...]

Av |2019-01-28T17:42:13+01:00januari 28th, 2019|nyheter|

Hjälp omotiverade vidare?

Ibland klarar medarbetarna inte att hålla motivationen uppe. Då kan det vara bra med en chef som kliver in och hjälper till. Det här kan du göra: Visa välvilja Dina medarbetare känner när du verkligen vill dem väl eller om du spelar en roll. Var öppen Dina medarbetare  är vuxna människor, det går att prata [...]

Av |2018-12-14T17:04:52+01:00december 14th, 2018|nyheter|

Hur förklarar jag för chefen att min grupp kan utvecklas?

Förhoppningsvis har du utvecklingssamtal, om inte förr kan du ta upp det då. Vad du bör säga? Följande borde få varje chef att omedelbart agera: Alla grupper utvecklas vare sig man vill det eller ej. Att styra utvecklingen åt rätt håll är ingen dum idé. Enligt modern forskning är bara 15 % av alla grupper [...]

Av |2018-10-09T23:36:26+01:00oktober 9th, 2018|nyheter|

Teambuilding eller lek?

Alla som jobbar med teambuilding gör det utifrån sin kompetens, personlighet och övertygelse. Ofta stannar det vid att låta kundens medarbetare få tävlingssegla mot varandra, blåsa glas eller klättra i berg. Jättekul och bra i bemärkelsen att alla deltagare får en gemensam upplevelse att prata om på jobbet. Trevligt, visst! Men borde inte teambuilding ge [...]

Av |2018-09-01T18:12:50+01:00september 1st, 2018|nyheter|