När människor tvingas arbeta hemifrån ersätts den dagliga kontakten med digitala möten. Som chef måste du naturligtvis veta hur det går. Det är lätt att nyckeltal och resultat blir det ni pratar om. Risken är att det kan bli lite väl mycket läxförhör över det hela och du blir den stränga läraren. Därför är det viktigt att lägga in andra moment under mötet. Det hjälper gruppen fortsätta utvecklas på det mänskliga planet och stärker samhörigheten.
Här kommer en övning som bidrar till att lära känna varandra lite bättre.

Övning: Låt var och en berätta (cirka 5 minuter) om något i hemmet som betyder särskilt mycket för dem.

Jag lovar alla i gruppen har något att berätta och ni kommer ett steg närmare varandra, trots att mötet är digitalt.
Lycka till!