Som chef är det lätt att kalla till ett möte. Och som medarbetare är det lätt att gå utan att egentligen veta varför man är där. Möten utan ett tydligt syfte är fortfarande vanligt. Särskilt i stora organisationer.
Chefen: Tiden du tar med/från dina medarbetare är alltför viktig för att slarvas bort. Börja med att fråga dig själv – Vad vill jag uppnå med mötet? Svaret på den frågan styr mot tydliga mål och mötets upplägg. Starta mötet med att medvetandegöra syftet; Varför är vi här? Utan ett tydligt syfte är det svårt för medarbetarna att navigera och veta vilka diskussioner som är viktiga för att nå ett resultat. Glöm inte bort din roll som mötesledare. Se till att alla blir sedda och hörda. Ju tidigare desto större delaktighet. Hjälp gruppen hantera långdragna diskussioner eller meningsskiljaktigheter. Påminn då och då om syftet och de mål som har satts upp.
Medarbetaren: Du kliver in i ett mötesrum. Vid bordsänden står chefen och bläddrar i några papper eller riggar för PowerPoint. Det är lätt att passiviseras; lägga armarna i kors och sjunka ner på en stol, särskilt om syftet med mötet är otydligt.
Sitt inte av ytterligare ett möte utan att veta varför du är där. Fråga chefen: Jag har ingen riktigt bra bild av varför vi ska ha det här mötet, kan du hjälpa mig upp på banan. Du kan även fråga mer specifikt: Jag har ingen riktigt bra bild varför jag är kallad till det här mötet, kan du hjälpa mig upp på banan?

Fortsätt inte kalla till möten på ren slentrian. Och fortsätt inte sitta av möten utan att veta varför du är där.
Annars blir det segt!