När vi träffas fysiskt händer något i våra kroppar. Vi kan spegla oss i varandra, läsa kroppsspråk, känna dofter och uppleva nyanser i en slags ”känslomässig beröring”. Delar av detta saknas i det digitala mötet. Trots detta är det viktigt att låta arbetsgruppen fortsätta utvecklas som just grupp även i Covid-19 tider. HUSET® – är en jordnära och konkret modell med fokus på praktisk grupputveckling. Idag vet jag att modellen även kan bidra till en digital dialog i syfte att utveckla en bättre fungerande arbetsgrupp. Flera chefer har hört av sig till mig och berättat att de använt boken HUSET® – Grupputveckling i praktiken som en gemensam karta och kompass. Naturligtvis ersätter det inte ”känslomässiga beröring” men boken ger en kraftfull struktur att hålla sig till under ett digitalt möte. Och vem har inte suttit i ett zoommöte och önskat lite ordning och reda? Struktur skapar trygghet. HUSET® kan hjälpa gruppen ta ytterligare några steg framåt mot trivsel och produktivitet.