Grundtanken med ett individuellt utvecklingssamtal är att chefen och medarbetaren samtalar om verksamheten och sätter upp mål som utvecklar både medarbetaren och verksamheten. Tyvärr finns det ofta ett ”osynligt” motstånd mot att tillämpa det som beslutas i enrum med chefen. Motståndet består av arbetsgruppens bristfälliga förståelse för den egna gruppens mellanmänskliga processer och svårigheter att ändra etablerade mönster och relationer. Ett effektivt sätt för att komma vidare med det som sagts i enrum är att komplettera med ett samtal i gruppen. För cirka två år sedan införde Squeed månatliga gruppmöten som komplement till medarbetarsamtalet. Resultatet har blivit möten där förtroendet för varandra växer. Något som i sin tur utvecklar både individen och företaget.  Jag är övertygad om att vi alla vill tillhöra arbetsplatser där vi kan vara oss själva och där vi tillsammans på ett öppet och prestigelöst sätt kan prata om verksamhetens mål och vilka utvecklingsinsatser det kräver av oss, både som individer och medarbetare. Att flytta in hela eller åtminstone delar av det individuella utvecklingssamtalet i arbetsgruppen bidrar omgående till en mer öppen dialog mellan chefen och medarbetarna och medarbetarna sinsemellan. Något som enligt min mening utgör grunden för en arbetsplats där det är möjligt för individen att använda sina kunskaper och färdigheter fullt ut, utan onödigt motstånd.

Så förnyar du medarbetarsamtalet.

  • Bygg en trygg arbetsgrupp där alla tillåts att vara sig själva och växa. (Gå gärna in på www.husetgrupp.se och se hur du gör.)
  • Utveckla cheferna till duktiga samtalsledare.
  • Flytta in valda delar av det individuella utvecklingssamtalet i arbetsgruppen.