Covid-19 gör att digitala möten ökar. Känner deltagarna inte varandra sedan tidigare kan mötet bakom skärmen lätt bli ytligt. Det saknas tillit. Swift trust handlar om att få alla i ett möte och agera som om tillit redan finns. Det här kan du tänka på/göra i början av ett möte för att swift trust snabbt ska uppstå i gruppen.

  1. Vem är jag som digital mötesledare? Mina styrkor och svagheter.
    Mitt kroppsspråk. Vad är det andra ser?
  2. Vem är jag? Vem är du?
    Se till att alla bakom skärmen snabbt blir sedda och får uppmärksamhet. Är du själv öppen får du öppenhet tillbaka.
  3. Ge struktur.
    I början av ett möte skapar det känslan av att du vet vad du gör. Det ökar deltagarnas trygghet. Varför detta möte? Hur ska vi arbeta? Vilka resultat ska vi uppnå? Tidsramar för mötet. Vad har gjorts tidigare? Hur ska beslut fattas under mötet? Avgränsningar? Våra roller? Vem dokumenterar? Vad händer efter mötet?

Det som är utmärkande för grupper där swift trust uppstår är att deltagarna har samma tankemodell över vad som ska göras och uppnå. Det underlättar för dem att agera som om de hade tillit för varandra redan från början. Det skapar en positiv spiral och ökar förutsättningarna för att deltagarna snabbt ska öppna upp för en orädd och reflekterande kommunikation.