Idag står politiker som beslutat om en anorektiskt nerbantad sjukvård och pratar om krafttag inom vården. Samma vård som varje år har svårt att klara bemanningen över sommaren. En vård där intensivvårdsläkare under lång tid fört fram att intensivvården är kraftigt underdimensionerad. En vård där läkare och sjuksköterskor långt innan Covid-19 larmat om ovärdiga arbetsförhållanden och hotad patientsäkerhet.
Medarbetare inom äldrevård och förskola, som aldrig tidigare prioriterats lönemässigt, kallas plötsligt för samhällsviktiga funktioner.
Team Sverige har en hel del att prata om.