Grönmålning (greenwashing) är när ett företag eller organisation försöker framställa sin vara, tjänst eller sig själv som bättre för miljö och klimat än vad den i själva verket är. Och uppfinningsrikedomen är stor: Gröna etiketter, egna certifieringar som liknar de etablerade, vaga budskap kopplade till naturen. Typ: döp produkten till Aloha, bild på en vit sandstrand, grön etikett och en stämpel som ser seriös ut. Krydda sedan budskapet med ord som organiskt, naturligt, växtbaserat, Eco, bio, grön, hållbar, zero guilt eller nedbrytbart så är saken klar. Det som gäller är att vara ett attraktivt val i konsumenternas ögon. Skälet är att miljö- och klimatfrågan har blivit en av de viktigaste frågorna i vår tid. Problemet är att grönmålande företag vars enda ambition är att sälja mer gör det svårare för företag med äkta miljö- och klimatambitioner att göra sig hörda. Dessutom är det lätt att tappa miljöengagemanget när man gång efter gång blir förd bakom ljuset. För egen del är jag fortfarande sur över att jag gick på ordet ”miljödiesel” en gång i tiden.
Personligen tror jag att ärlighet i regel varar längst. Vad tror du?