Vad gör du? Vad gör jag? Osäkerhet kring arbetsrollen uppstår när någon inte vet vad andra förväntar sig. Eller när dennes egna förväntningar på rollen inte stämmer överens med vad andra tycker. Otydliga roller i en grupp orsakar irritation, stress och låg produktivitet.
Så här kan du göra för att komma till rätta med problemet.
1. MIN ROLL – Be varje person i gruppen individuellt skriva ner ”Det här gör jag” och ”Det här är mitt ansvar” på ett blädderblocksblad (BB).
2. ROLLTOLKNING – Be en i gruppen sätta upp sitt BB och presentera hur denne ser på sin roll i gruppen.
3. ROLLFÖRVÄNTNING – De andra i gruppen beskriver i sin tur vad de tror att personen är ansvarig för och hur de förväntar sig att rollen ska utföras.
4. ÖVERENSKOMMELSE – Gruppmedlemmarna diskuterar och träffar en överenskommelse så att rolltolkning och rollförväntning möts på ett klart och tydligt sätt.
5. Upprepa därefter övningen för varje person.

Lycka till!