Arbetsgivaren vill gärna ha ditt personliga engagemang på arbetsplatsen. Därför försöker man på olika sätt få det att slå ut i full blom: inbjuda till delaktighet, en kittlande vision, gemensam värdegrund, utmana, ge befogenheter, en häftig kickoff, fredagsöl, eller ge bort en del av vinsten. Är det i grunden ett felaktigt sätt att resonera på? Är det inte snarast den person som engagerar sig som skapar själva engagemanget? Naturligtvis underlättar det om arbetsgivaren bjuder till, men ytterst är det varje individ som äger sitt engagemang.
Vad vill jag? Vad är viktigt för mig? Vad glöder jag för?
Det är frågor endast Du kan svara på.
Varför inte använda en del av jul- och nyårshelgen och blicka inåt?
God Jul och Gott Nytt År!