Idag är hållbarhet ett ord på allas läppar. För att företaget ska bli mer hållbart behöver alla delar av verksamheten involveras. Hållbart företagande innebär ytterst att företaget strävar efter att ha en långsiktig hållbar affärsmodell. Bland annat innebär det en integrering av hållbarhetsfrågor i affärsstrategin och i styrningen av företaget. I högsta grad är ledningsgruppen involverad. Därför behövs en hållbar utveckling av ledningsgruppen. Idag kvalitetssäkrar företag sina arbetsprocesser i väldigt hög grad, men glömmer bort att kvalitetssäkra ledningsgruppen som ska fatta många och ibland svåra beslut. Forskning pekar på att endast femton procent av alla lednings- och arbetsgrupper är fullt ut effektiva.
Är det verkligen hållbart?