Enligt FN:s klimatpanel har klimatet i Sverige blivit både varmare och mer nederbördsrikt. På sikt kommer detta att få betydande konsekvenser: havsnivåhöjning, torka, skogsbränder, förskjuten växtsäsong, häftiga skyfall med mera. Effekter vi inte kommer att kunna förhindra. Alla kommuner och statliga myndigheter har redan gjort en noga genomarbetade risk- och sårbarhetsanalys. Utanför Älvsborgsbron planerar Göteborgs stad bygga gigantiska stormportar som ska klara en havsnivåhöjning på 2,3 meter. I Jämtlands kommun beräknar man att snötäcket kommer att minska med 45-75 dagar under vintersäsongen vilket starkt påverkar turistnäringen och kommunens arbetstillfällen. Halmstads kommun tar höjd för att klimatet kring 2080 kommer att motsvara klimatet i Frankrike/Spanien. Mer eller mindre varje risk- och sårbarhetsanalys pekar mot både häpnadsväckande och skrämmande klimateffekter. Troligtvis behöver man inte vara bäst i klassen för att konstatera att klimatförändringarna tas på största allvar av det offentliga. Personligen skulle jag vilja höra mer om kris- och risktänkande från näringslivet i stort. Särskilt från de mindre företagen. Min uppfattning är att det inte pratas särskilt mycket om klimatförändringarna ute på golvet eller i ledningsgruppen.
Hur påverkar klimatförändringarna vårt företag? Vad behöver vi göra? Vettiga frågor att diskutera på nästa möte.
Men glöm inte.

  • Tydliggör syftet med mötet.
  • Led mötet med respekt och öppenhet.
  • Sammanfatta vad ni kommit fram till och vilka beslut som fattats.
  • Se till att alla vet vilket nästa steg är.

Det är tillsammans vi kan lyckas minimera effekterna av klimatförändringarna. Arbetsgruppen är en viktig resurs som idéspruta och drivkraft.