Fackförbundet Akavia har frågat sina medlemmar om distansarbetets pris under pandemin. Nästan 3800 personer valde att svara. Drygt hälften ansåg att priset var; idéfattig, oengagerad och ensam. Svaret är egentligen inte förvånande. Under lång tid har den fysiska arbetsgruppen varit helt avgörande för att bygga gemenskap, trivsel, kreativitet och företagskultur. Byggstenar som cementeras när vi umgås och samtalar med varandra. Byggstenar som i sin tur leder till ökad produktivitet. Andra i undersökningen är positiva till distansarbete och anser att de har större makt över sin situation när de ges möjlighet att arbeta mer hemifrån. Framöver är det sannolikt att både näringslivet och offentlig sektor kommer fortsätta att arbeta mer på distans än tidigare. Framtidens arbetsplats, för de som inte måste vara på jobbet fysiskt, blir troligtvis en hybrid där vi arbetar hemifrån ett par dagar i veckan och på jobbet resterande tid. Men det är viktigt att komma ihåg följande: träffas inte medarbetarna fysiskt är det väldigt svårt att bygga en verklig gemenskap i gruppen samt en djupare tillhörighet med sin arbetsgivare.