Alla människor brottas med frågan om meningen med den mänskliga existensen. Därför är det dags att släppa in det existentiella samtalet i arbetsgruppen. Vi lever i en sekulariserad tid där de stora frågorna ofta får stå tillbaka. Det har blivit viktigare att förstå hur den nya mobilen fungerar än att lära sig mer om konst, religion eller det klimathot som hänger över oss alla. Ge arbetsgruppen möjlighet att bli ett utvecklande forum både för individen och företaget. Låt medarbetarna stanna upp och betrakta sig själva och arbetsgruppen. En människas insiktsprocess kan åskådliggöras med ordet ”ögonblick”. Det är i den stunden vi plötsligt förstår innebörden av en händelse i det förgångna, något som sker nu eller som ska ske i framtiden. Utveckling för både företaget och individen bygger på varje individs förmåga att stanna upp och reflektera över nutid, dåtid och framtid. Där finns möjligheten och kraften!