Åh, jag har en ny grupp

En ny grupp är ett drömläge, inget problem. Ge gruppen vad den behöver så utvecklas den snabbt till en både trivsam och produktiv arbetsgrupp.
Det här behöver en ny grupp hantera:

  • Lära känna varandra – vilka är vi som ska arbeta tillsammans?
  • Få/skapa ett tydligt uppdrag.
  • Ta fram överenskomna arbetsformer och rutiner.
  • Fördela roller med fokus på rätt man/kvinna på rätt plats.
  • Träna på att samarbeta.
  • Träna på att hantera meningsskiljaktigheter/konflikter.
  • Skapa förståelse för hur vi påverkar och blir påverkade av varandra i en grupp.

Svårare är det inte att skapa ett ”dreamteam”.
Basta!

 

By | 2019-01-28T17:42:13+00:00 januari 28th, 2019|nyheter|