En ny grupp är ett drömläge, inget problem. Ge gruppen vad den behöver så utvecklas den snabbt till en både trivsam och produktiv arbetsgrupp.
Det här behöver en ny grupp hantera:

  • Lära känna varandra – vilka är vi som ska arbeta tillsammans?
  • Få/skapa ett tydligt uppdrag.
  • Ta fram överenskomna arbetsformer och rutiner.
  • Fördela roller med fokus på rätt man/kvinna på rätt plats.
  • Träna på att samarbeta.
  • Träna på att hantera meningsskiljaktigheter/konflikter.
  • Skapa förståelse för hur vi påverkar och blir påverkade av varandra i en grupp.

Svårare är det inte att skapa ett ”dreamteam”.
Basta!