Ibland klarar medarbetarna inte att hålla motivationen uppe. Då kan det vara bra med en chef som kliver in och hjälper till.
Det här kan du göra:

 • Visa välvilja
  Dina medarbetare känner när du verkligen vill dem väl eller om du spelar en roll.
 • Var öppen
  Dina medarbetare  är vuxna människor, det går att prata om allt med dem.
 • Var tolerant
  Olika känslor och tankegångar är till för att diskuteras.

Med välvilja, öppenhet och tolerans kommer du långt sedan går det alltid att ”toppa” med:

 • Tydlighet
  Många medarbetare blir omotiverade när de inte vet vad som förväntas av dem. Vart verksamheten är på väg. Eller när de aldrig får någon återkoppling.
 • Våga ha ett ”svårt” samtal
  Det handlar om att stötta men även om att förklara rättigheter och skyldigheter. Börja med ”Vad kan jag göra som chef för att hjälpa dig?”
  Men var inte rädd att ställa krav. Ett passivt omotiverat beteende på jobbet mår ingen bra av. Fokusera på medarbetarens beteende inte på personen. 
  Handlar bristen på motivation om det existentiella eller livssituationen i allmänhet (vilket är väldigt vanligt) kommer du långt med att vara medmänniska. Räcker inte det får du erbjuda externt stöd.
 • Ge gruppen tid att träffas
  De flesta av oss arbetar i grupp. Där påverkas och påverkar vi varandra dagligen. Låt medarbetarna hjälpa varandra hitta motivationen i arbetet. Ge tid för samtal.

Omotiverade medarbetare ger en hög nota både i mänskligt lidande och i kostnader för frånvaro, låg produktivitet och ökad belastning för andra i gruppen.