Förhoppningsvis har du utvecklingssamtal, om inte förr kan du ta upp det då. Vad du bör säga?
Följande borde få varje chef att omedelbart agera:

  • Alla grupper utvecklas vare sig man vill det eller ej. Att styra utvecklingen åt rätt håll är ingen dum idé.
  • Enligt modern forskning är bara 15 % av alla grupper fullt ut fokuserade på att lösa sina uppgifter. En välfungerande och motiverad grupp är snabb, flexibel och sparar mängder av tid och pengar.
  • I en fungerande grupp finns ett ömsesidigt förtroende och ett starkare ansvarstagande. Det om något borde motverka mobbning, stress, sexuella trakasserier, osunda konflikter och annat helt onödigt på arbetsplatsen.
  • En grupp som är trygg och full av självförtroende har lättare att ställa om och hantera nya förutsättningar. Detta om något skulle väl vara bra i förändringens tidevarv.
  • En trygg grupp blir en katalysator för samspel över avdelningsgränser. Samverkan när den är som bäst alltså.
  • En utvecklad grupp stärker varumärket. Att marknadsföra sig som ”bästa arbetsgivare” blir därför betydligt lättare.

Om det inte biter. Tja, som den franske filosofen Jean-Paul Sartre en gång sa, ”Du ska veta att om du väljer att inte välja, väljer du ändå”.