Att medvetandegöra tankestrukturer hjälper gruppen utvecklas. Alla människor upplever omvärlden genom sina filter: syn, hörsel, lukt, smak, känsel, intuition, uppväxtmiljö, kultur, språk, erfarenheter, intressen, värderingar, antaganden etcetera. Tankestrukturer är delar av våra filter som har ”klumpat ihop” sig och bildat mönster. Man kan säga att det är tjockare linser som bestämmer hur vi ser på omvärlden och därigenom även påverkar vårt beteende och våra handlingar. Därför är det viktigt för att medvetandegöra fördelarna och nackdelarna med olika tankestrukturer i en grupp.

  • Fokuserar vi på de resurser vi har eller lägger vi fokus på de resurser vi inte har?
  • Pratar vi eller gör vi?
  • Ser vi ett misslyckande som en återvändsgränd eller en möjlighet till förbättring?
  • Väntar vi på att få veta eller skaffar vi information?
  • Antar vi att saker och ting inte går eller prövar vi?
  • Väntar vi på att saker och ting ska hända eller ser vi till att det händer?

Att utforska och syna tankemönster bidrar på ett positivt sätt både till individuella insikter och gruppens utveckling.