Alla som jobbar med teambuilding gör det utifrån sin kompetens, personlighet och övertygelse. Ofta stannar det vid att låta kundens medarbetare få tävlingssegla mot varandra, blåsa glas eller klättra i berg. Jättekul och bra i bemärkelsen att alla deltagare får en gemensam upplevelse att prata om på jobbet. Trevligt, visst! Men borde inte teambuilding ge mer? Ett för alla tydligt uppdrag som grupp. Kristallklara arbetsformer och rutiner. Smart fördelade roller i förhållande till gruppens uppdrag. En djupare kunskap om varandra som grund för att kunna komplettera varandras styrkor och svagheter. Spelregler kring beteenden i gruppen. En känsla av ”vi”, ett gäng engagerade medarbetare med högt i taket och kul på jobbet. Mer avkastning på investerat kapital helt enkelt (som en ekonom skulle uttryckt det). Det generella målet med alla teambuilding är att synliggöra och lära gruppmedlemmarna förstå och bemästra de hinder som finns för uppgifternas lösande. Att blåsa glas eller svinga sig mellan två träd på hög höjd, hur kul den nu än är, når tyvärr inte hela vägen.