En grundläggande fråga när man arbetar med att utveckla grupper är naturligtvis: Vad är en grupp? Det kan verka lite konstigt att något så basalt fortfarande är dolt av ett visst töcken och att ingen forskare har lyckats sätta ner foten och fått med sig de andra i en gemensam definition. Istället är det som med gruppens olika utvecklingsstadier – det finns en flora av teorier och definitioner. Och kanske är det inte så konstigt om man tänker ett varv till. Är gruppen något konkret, fysiskt och påtagligt? Kan den lokaliseras i tid och rum? Har den ett visst antal medlemmar? Är den förenad av en särskild uppgift? Kan en grupp finnas utan att någon är närvarande? Kan en grupp definieras oberoende av sin kontext? Kan jag som individ utgöra en grupp?
Kanske är det inte så konstigt att vi ofta får frågan – Vad är en grupp?
Rupert Brown, professor i socialpsykologi menar att: ”En grupp existerar när två eller fler definierar sig som medlemmar av den och när dess existens erkänns av åtminstone någon annan.” En annan professor i socialpsykologi, Edgar Schein har en annan definition: ”En samling människor som påverkar varandra, är psykologiskt medvetna om varandra och uppfattar sig själva som en grupp.” Saken blir inte lättare av att konsulterna Katzenbach & Smith lägger sig i saken och börjar prata om team: ”Ett team är ett mindre antal människor med kompletterande kunskaper som alla tillsammans arbetar efter ett gemensamt syfte, mål och arbetssätt, för vilka de är gemensamt ansvariga.” Och att Dan Stiwne, ass. professor vid Linköpings Universitet i sin tur påminner om att begreppet ”grupp” överhuvudtaget inte förekommer som uppslagsord i ett modernt socialpsykologiskt uppslagsverk (Manstead &Hewstone, 1995). Han menar (lite förenklat av mig) att behovet av att definiera begreppet ”grupp” handlar om människans benägenhet för konkretioner som gör världen påtaglig och begriplig.
Hur som helst som konsultföretag med fokus på att utveckla trivsamma och produktiva grupper måste vi ändå försöka svara när kunden frågar: Vad är en grupp? Likt Edgar Schein svarar vi: En grupp är ett antal människor som samspelar med varandra, är psykologiskt medvetna om varandra och uppfattar sig vara en grupp. Men sedan har vi för att tydligare ringa in begreppet grupp på arbetsplatsen lagt till ytterligare några kriterier: Gruppen har en formell funktion inom ramen för företagets verksamhet och mål, gruppmedlemmarna har bilden av att gruppen ska bestå en bit in i framtiden, gruppmedlemmarna upplever att de befinner sig i ett och samma sammanhang, internt och externt.
Och därmed har vi satt ner foten. Basta!