Grundtanken med ett individuellt utvecklingssamtal är att chefen och medarbetaren samtalar om verksamheten och sätter upp mål som utvecklar både medarbetaren och verksamheten. Tyvärr finns det ofta ett ”osynligt” motstånd mot att tillämpa det som beslutas i enrum med chefen. Motståndet består av arbetsgruppens bristfälliga förståelse för den egna gruppens mellanmänskliga processer och svårigheter att ändra etablerade mönster och relationer. Ett effektivt sätt för att komma vidare med det som sagts i enrum är att komplettera med ett samtal i gruppen. Ett systematiskt och strukturerat samtal som undanröjer allt motstånd och utvecklar gruppen och individen på ett ömsesidigt sätt. Annars finns stor risk att den personliga och yrkesmässiga utvecklingen som diskuterats i enrum stannar upp.
När jag diskuterat ovanstående tankegångar med chefer möts jag av olika reaktioner. Någon tycker att det är viktigt att träffa medarbetarna enskilt. En annan undrar varför ingen tänkt på det tidigare. Den bedrövligaste kommentaren (men inte ovanligaste) jag fått är att man inte vågar. Företagets medarbetare eller chefer är för svaga, osäkra eller rädda menar man. (Att jag brukar matcha det med en förvånad blick och påminna om att det är den organisation vederbörande leder är en annan historia.)
Jag kanske är naiv, men jag tror att vi alla vill tillhöra arbetsplatser som kan bebos av människor. Arbetsplatser där vi kan vara oss själva och där vi tillsammans på ett öppet och prestigelöst sätt kan prata om verksamhetens mål och vilka utvecklingsinsatser det kräver av oss, både som individer och medarbetare. Att flytta in hela eller åtminstone delar av det individuella utvecklingssamtalet i arbetsgruppen bidrar omgående till en mer öppen dialog mellan chefen och medarbetarna och medarbetarna sinsemellan. Något som enligt min mening utgör grunden för en arbetsplats där det är möjligt för individen att använda sina kunskaper och färdigheter fullt ut, utan onödigt motstånd.

Så förnyar du utvecklingssamtalet (om du vågar).

  • Bygg en trygg arbetsgrupp där alla tillåts att vara sig själva och växa.
  • Utveckla cheferna till duktiga samtalsledare.
  • Flytta in valda delar av det individuella utvecklingssamtalet i arbetsgruppen.