Det generella målet med all grupputveckling är att synliggöra och lära gruppmedlemmarna förstå och bemästra de hinder som finns för uppgifternas lösande. Det kan ske på väldigt många olika sätt beroende på din kompetens, personlighet och övertygelse. Men när det handlar om smågrupper – arbetsgrupper, ledningsgrupper, team, projektgrupper – som kan avsätta några timmar eller en dag då och då för att utvecklas (ofta på arbetsplatsen) är det bra med en pedagogik som bygger mer på struktur än process. En pedagogik där du direkt pekar ut de områden som behöver utvecklas på vägen mot en mer trivsam och produktiv grupp. På det sättet slipper gruppmedlemmarna gå vilse i gruppdynamikens labyrinter. Samtidigt vill jag poängtera följande: En struktur handlar inte om att kontrollera det okontrollerbara, det vill säga hur människor på förhand ska reagera. Strukturen utgör en trygg ram inom vilken gruppmedlemmarna får stanna upp, vågar reflektera, är tysta, ger och tar feedback, lyssnar, är oense, studerar varandras beteende och bestämmer hur de vill gå vidare. Ett utrymme där gruppen får ta plats och där gruppdynamikens labyrinter i förväg är markerade på kartan. Struktur gör att vissa grupper står när andra faller.