GÖRA!

I min roll som konsult med fokus på grupputveckling blir jag ofta inblandad i frågor runt: Hur ska vi öka samarbetet? Hur ska vi skapa ett öppnare klimat? Hur ska vi förbättra kommunikationen? Etcetera ... Grupputveckling handlar om att göra något tillsammans med de andra i gruppen. Därför är det viktigt med till exempel övningar. [...]