I min roll som konsult med fokus på grupputveckling blir jag ofta inblandad i frågor runt:
Hur ska vi öka samarbetet? Hur ska vi skapa ett öppnare klimat? Hur ska vi förbättra kommunikationen? Etcetera …
Grupputveckling handlar om att göra något tillsammans med de andra i gruppen. Därför är det viktigt med till exempel övningar. Övningar ger legitimitet att ta upp frågeställningar som berör gruppen och individens utveckling. Därigenom skapas en kraft som hjälper gruppen att gå från ord till handling.
GÖR FÖR FANKEN!