Skapa en hållbar ledningsgrupp

Idag är hållbarhet ett ord på allas läppar. För att företaget ska bli mer hållbart behöver alla delar av verksamheten involveras. Hållbart företagande innebär ytterst att företaget strävar efter att ha en långsiktig hållbar affärsmodell. Bland annat innebär det en integrering av hållbarhetsfrågor i affärsstrategin och i styrningen av företaget. I högsta grad är ledningsgruppen [...]