Irritation och stress med otydliga arbetsroller

Vad gör du? Vad gör jag? Osäkerhet kring arbetsrollen uppstår när någon inte vet vad andra förväntar sig. Eller när dennes egna förväntningar på rollen inte stämmer överens med vad andra tycker. Otydliga roller i en grupp orsakar irritation, stress och låg produktivitet. Så här kan du göra för att komma till rätta med problemet. [...]