Hjälp kollegor som tappat sitt engagemang

Engagemang är enligt mitt synsätt en ”drivkraft”. Är vi eniga om detta ligger det i sakens natur att fråga sig; Vad vill jag? Vad vill jag uppnå? Varför är jag här? Vad är viktigt för mig? Vad glöder jag för? Skulle jag göra det här jobbet även om jag inte fick betalt? Bara du vet [...]

Av |2018-02-27T16:41:26+01:00februari 27th, 2018|nyheter|

Genom sig själv förstår man inte andra

Genom vår egen bild av verkligheten betraktar, lyssnar och tolkar vi omvärlden. Rent faktiskt innebär detta att vi alla har vårt eget lilla personliga utkikstorn. Att som gruppmedlem utgå från att du kan tolka dina kamrater utifrån dig själv är ett misstag. Det bästa du kan göra är att ställa frågor: ”Vad menar du när [...]

Av |2018-02-19T16:28:23+01:00februari 19th, 2018|nyheter|

Utveckla gruppen och bidra till ett bättre klimat

Nu kan du äntligen samla gruppen och åka på konferens med gott samvete. På LindeborgsEcoRetreat konfererar du och skapar samtidigt en bättre miljö. Vem kan motstå en koldioxidnegativ konferens? Inte vi på husetgrupp i varje fall så nu tipsar vi andra om att anmäla sig och lära mer om hur vi kan bidra till ett bättre klimat.

Av |2018-02-14T15:01:29+01:00februari 14th, 2018|nyheter|