Engagemang är enligt mitt synsätt en ”drivkraft”. Är vi eniga om detta ligger det i sakens natur att fråga sig; Vad vill jag? Vad vill jag uppnå? Varför är jag här? Vad är viktigt för mig? Vad glöder jag för? Skulle jag göra det här jobbet även om jag inte fick betalt? Bara du vet svaret på frågorna. Därför är det också ytterst du själv som äger ditt engagemang. Men ibland behöver vi hjälpa varandra att vrida och vända på svaren. Att sätta av tid i arbetsgruppen och reflektera kring var och ens engagemang kan hjälpa kollegor hitta nya drivkrafter både på jobbet och privat.