Arbetsplatsen ett socialt system

Om vi utgår från att arbetsplatsen är ett socialt system, vilket åtminstone jag tror, så borde en av chefens viktigaste uppgifter vara att lära sig hantera grupper. Grupper sjuder av mänskliga relationer, viljor och känslor. Alla har väl känt hur det ibland nästan går att ta på stämningen i en grupp. Likt ett kraftfält, det [...]