Om vi utgår från att arbetsplatsen är ett socialt system, vilket åtminstone jag tror, så borde en av chefens viktigaste uppgifter vara att lära sig hantera grupper. Grupper sjuder av mänskliga relationer, viljor och känslor. Alla har väl känt hur det ibland nästan går att ta på stämningen i en grupp. Likt ett kraftfält, det blixtrar när du sträcker ut handen och snuddar vid det. Och kanske inte bara chefen, det är lika mycket upp till gruppmedlemmarna att skapa ett bra klimat i sin grupp. Chefens roll är viktig då denne ofta kan ge förutsättningar för gruppen att ta tag i sin utveckling. Det tar tid att utveckla en grupp, men går fortare om du har en karta och kompass.