Svårt bygga gemenskap utan fysiska möten

Fackförbundet Akavia har frågat sina medlemmar om distansarbetets pris under pandemin. Nästan 3800 personer valde att svara. Drygt hälften ansåg att priset var; idéfattig, oengagerad och ensam. Svaret är egentligen inte förvånande. Under lång tid har den fysiska arbetsgruppen varit helt avgörande för att bygga gemenskap, trivsel, kreativitet och företagskultur. Byggstenar som cementeras när vi [...]