Ligger näringslivet efter

Enligt FN:s klimatpanel har klimatet i Sverige blivit både varmare och mer nederbördsrikt. På sikt kommer detta att få betydande konsekvenser: havsnivåhöjning, torka, skogsbränder, förskjuten växtsäsong, häftiga skyfall med mera. Effekter vi inte kommer att kunna förhindra. Alla kommuner och statliga myndigheter har redan gjort en noga genomarbetade risk- och sårbarhetsanalys. Utanför Älvsborgsbron planerar Göteborgs [...]