Genom vår egen bild av verkligheten betraktar, lyssnar och tolkar vi omvärlden. Rent faktiskt innebär detta att vi alla har vårt eget lilla personliga utkikstorn. Att som gruppmedlem utgå från att du kan tolka dina kamrater utifrån dig själv är ett misstag. Det bästa du kan göra är att ställa frågor: ”Vad menar du när du säger så här? Hur mår du egentligen? Är du irriterad? Jag ser en sak i kroppsspråket och hör en annan sak när du pratar. Vill du eller vill du inte göra det jag ber dig om?” Vi vet inte vad andra människor tycker och tänker innan vi frågar dem. Allt annat är egna fantasier. Att vara tydlig mot andra och sig själv skapar ett moget kommunikativt samspel i arbetsgruppen.