Grupptänk – Helvete säger svärfar.

Texten du kommer att läsa är ett sammandrag ur boken The Abilene Paradox and Other Meditations on Management av Jerry Harvey, professor i Management Science (det är han som är svärsonen i berättelsen). Boken tar upp frågan om grupptänk. Situationer då en grupp individer är överens om en handling baserat på tanken att gruppen vill, trots [...]

By | 2018-03-15T17:28:02+00:00 mars 15th, 2018|nyheter|

Gruppkänsla nyckel till framgång

En rad idrottsledare lade pannan i djupa veck på SVT, Vinterstudion idag. De försökte förstå de manliga längdskidåkarnas dåliga resultat i Sydkorea. "Fel inställning", Vallafiasko", "Ingen konkurrerande återväxt" var teman man återkom till. Svaret tyckte jag kom från damlandslaget som tog massor av medaljer. "Vi är ett bra team." De pratade om hur de trivdes [...]

By | 2018-03-10T16:08:02+00:00 mars 10th, 2018|nyheter|

Utvecklingssamtal inte effektivt

Det individuella utvecklingssamtalet i form av en ömsesidig dialog mellan chef och medarbetare är idag en etablerad form för personlig och yrkesmässig utveckling. De flesta företag och organisationer satsar mycket resurser i form av tryckta broschyrer, utbildning, tid för planering och genomförande av utvecklingssamtal. Tyvärr är det inte särskilt effektivt. Individ och grupp är olika [...]

By | 2018-03-08T14:50:23+00:00 mars 8th, 2018|nyheter|

Grupputveckling ingen magi bara stor vinst

Med hänvisning till lång och praktisk erfarenhet vill jag påstå att grupputveckling är ganska enkelt. Grupper utvecklas inte slumpmässigt utan följer vissa mönster. Mönster som forskare har kartlagt i över hundra år. Mönster som i högsta grad är likartade för de flesta grupper och därmed också utomordentligt förutsägbara. Ytterst handlar grupputveckling om att sätta av [...]

By | 2018-03-04T14:41:35+00:00 mars 4th, 2018|nyheter|

Hjälp kollegor som tappat sitt engagemang

Engagemang är enligt mitt synsätt en ”drivkraft”. Är vi eniga om detta ligger det i sakens natur att fråga sig; Vad vill jag? Vad vill jag uppnå? Varför är jag här? Vad är viktigt för mig? Vad glöder jag för? Skulle jag göra det här jobbet även om jag inte fick betalt? Bara du vet [...]

By | 2018-02-27T16:41:26+00:00 februari 27th, 2018|nyheter|

Genom sig själv förstår man inte andra

Genom vår egen bild av verkligheten betraktar, lyssnar och tolkar vi omvärlden. Rent faktiskt innebär detta att vi alla har vårt eget lilla personliga utkikstorn. Att som gruppmedlem utgå från att du kan tolka dina kamrater utifrån dig själv är ett misstag. Det bästa du kan göra är att ställa frågor: ”Vad menar du när [...]

By | 2018-02-19T16:28:23+00:00 februari 19th, 2018|nyheter|

Utveckla gruppen och bidra till ett bättre klimat

Nu kan du äntligen samla gruppen och åka på konferens med gott samvete. På LindeborgsEcoRetreat konfererar du och skapar samtidigt en bättre miljö. Vem kan motstå en koldioxidnegativ konferens? Inte vi på husetgrupp i varje fall så nu tipsar vi andra om att anmäla sig och lära mer om hur vi kan bidra till ett bättre klimat.

By | 2018-02-14T15:01:29+00:00 februari 14th, 2018|nyheter|

Grupputveckling handlar om att GÖRA!

Gruppteorier i all ära men grupputveckling handlar om att GÖRA. Visst kan det vara bra att veta vad som händer under gruppens olika utvecklingsfaser. Frågan är dock om alla verkligen behöver veta det. Jag tänker så här: Om du som chef ger gruppen vad den behöver så behöver vare sig du eller gruppen grotta ner [...]

By | 2018-01-30T16:25:04+00:00 januari 30th, 2018|nyheter|

Trygg arbetsgrupp vems ansvar?

I många arbetsplatsundersökningar framhålls "tillit" som en viktig faktor för att grupper ska må bra. Jag blir alltid lite dubbelbottnad när jag hör både chefer och medarbetare efterfråga tillit. En del av mig förstår naturligtvis behovet, den andra delen vill skrika: Men snälla ni, det finns ingen "prins tillit" som rider runt på en vit [...]

By | 2018-01-24T16:08:08+00:00 januari 24th, 2018|nyheter|

Bra kommunikation i gruppen?

Att vara medlem i ett arbetslag, en grupp eller att vara en på en avdelning innebär att man är beroende av varandra både vad gäller arbetsuppgifter, trivsel, kontakter och kamratskap. Man både påverkar andra och blir själv påverkad i ett växelspel som kan innebära både påfrestningar och arbetsglädje. En grundförutsättning för att skapa ett bra [...]

By | 2018-01-19T12:19:33+00:00 januari 19th, 2018|nyheter|