Att vara medlem i ett arbetslag, en grupp eller att vara en på en avdelning innebär att man är beroende av varandra både vad gäller arbetsuppgifter, trivsel, kontakter och kamratskap. Man både påverkar andra och blir själv påverkad i ett växelspel som kan innebära både påfrestningar och arbetsglädje. En grundförutsättning för att skapa ett bra arbetsklimat är att man kan kommunicera med varandra.

”Jag vet att du tror att du förstår vad du tyckte att jag sa. Men jag är inte säker på att du fattade att vad du hörde inte var vad jag menade.”

Att samtala om gruppens utveckling på ett strukturerat och därmed ett tryggt sätt bidrar dramatiskt till en förbättrad kommunikation.