I boken Arbetets lust och leda filosoferar författaren Alain de Bottom om arbetet och vårt förhållande till detta. ”Den som har ett arbete slipper för en stund fråga sig: Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad är rätt och vad är fel? Vi arbetar för att sluta grubbla påstår han.
En tanke alla arbetsgivare borde motverka, just därför att grundläggande existentiella frågor pockar på uppmärksamhet. Alla människor på alla arbetsplatser funderar dagligen mer eller mindre på de avgörande livsfrågorna om människans väsen och livets mening. De flesta av oss bär på någon form av skuld och vet innerst inne att vi kanske inte lever vår dröm. Att vi inte tar ansvar för vårt korta liv fullt ut. Men fortfarande är det tyst i dialogen på arbetsplatsen. Det verkar som om dagens chefer inte har förstått att vår livsinställning i högsta grad är beroende av vad vi har för uppfattning om oss själva. Och att det är just denna uppfattning om oss själva som är avgörande för om vi kan se oss som ansvarstagande människor eller inte. Och ansvarstagande medarbetare är ju något alla arbetsgivare önskar sig, inte medarbetare som går till arbetet och river av sin arbetsuppgift lite halvhjärtat för att få lön. Engagerade, ansvarstagande medarbetare hänger ihop med att de kan reflektera över de existentiella frågorna i sin arbetsgrupp.